Groeikracht is een initiatief van een aantal leraren, schoolleiders, onderwijs- en innovatie-experts om het onderwijs bottum-up te verbeteren en door te ontwikkelen. In het schooljaar 2023-2024 kunnen de eerste schoolteams met ondersteuning vanuit Groeikracht aan de slag met hun eigen ambitieuze plannen. Vanuit de urgentie in de praktijk werken zij dan samen aan nog beter onderwijs voor alle leerlingen. Het CAOP is samen met stichting leerKRACHT geselecteerd om Groeikracht te co├Ârdineren.

Groeikracht is onderdeel van het programma Ontwikkelkracht dat gefinancierd wordt door het Nationaal Groeifonds. Waar bij Groeikracht gewerkt wordt aan een onderzoeks- en verbetercultuur, wordt vanuit Ontwikkelkracht ingezet op kennisdeling, het onderzoeken en ontwikkelen van effectieve aanpakken in co-creatielabs en het opleiden van expertleraren en schoolleiders in onderzoeks- en ontwikkelscholen.

Volg onze LinkedIn-pagina

Voor iedereen die geïnteresseerd is in Groeikracht hebben we naast onze website ook een LinkedIn-groep waar we regelmatig berichten posten.