Groeikracht is onderdeel van Ontwikkelkracht, een programma dat met middelen uit het Nationaal Groeifonds investeert in het lerend vermogen van het onderwijs.
Dit gebeurt door te bouwen aan een stevige kennisinfrastructuur voor het funderend onderwijs.

De aanpak van Ontwikkelkracht bestaat uit vier hoofdactiviteiten:

  1. Versterken onderzoeks- en verbetercultuur: we bieden scholen beproefde verbeteraanpakken aan waarmee zij zelf structureel hun onderwijs kunnen blijven verbeteren;
  2. Kennisdeling: We maken bruikbare kennis en onderzoek makkelijk toegankelijk en beschikbaar voor onderwijsprofessionals;
  3. Onderzoek in co-creatie: We organiseren co-creatielabs waarin op specifieke thema’s onderwijsprofessionals en onderzoekers samen versneld complexe vraagstukken uit de praktijk op gaan lossen;
  4. Scholen leren van scholen: We ondersteunen scholen die een evidence-informed werkwijze succesvol toepassen, om hun kennis en kunde met andere scholen te delen. Zo creëren we een netwerk van ambassadeurs en expertleerkrachten, schoolleiders en – schoolteams.

We zijn blij binnen Ontwikkelkracht samen te mogen werken met de Transformatieve School, EducationLab, het NRO en het programmabureau.