Je vindt op deze pagina verwijzingen naar open bronnen met onderzoeken, praktijkvoorbeelden en praktijkondersteuning gericht op het verbeteren van je eigen onderwijs. Heb je een interessant verhaal dat je wilt delen of mocht je interessante aanvullingen hebben voor de lijst met verwijzingen dan horen we dat graag.

Praktische tips

 • Het LerarenOntwikkelFonds (LOF) is een netwerk van, voor en door leraren om het onderwijs van binnenuit te vernieuwen. Vanuit het LOF zijn verhalen, onderzoeken en praktische instrumenten gedeeld.
 • De leerKRACHT-aanpak stelt scholen in staat om te werken aan een verbetercultuur in de school.
 • Doorloopjes is gebaseerd op het beste onderzoek ter wereld. Het is inzichtelijk gemaakt, zodat het makkelijk toepasbaar is.
 • Op delen.meteddie.nl vind je praktijkvoorbeelden uit heel Nederland en kan je direct contact leggen met de leraren erachter.
 • Op Leraar24 vind je praktische tips, actuele informatie en ideeën voor jouw dagelijkse onderwijspraktijk.
 • Op het Platform Samen Onderzoeken vind je praktijkvoorbeelden, instrumenten, filmpjes, podcasts, onderzoeksrapporten en relevante publicaties over Samen Onderzoeken.
 • Onderwijscommunity verbindt professionals, goede ideeën en initiatieven in het onderwijs.
 • Edualdo is het forum voor leraren PO en VO.
 • Samen Slimmer PO voor netwerk en innovatievragen.
 • Voortgezet leren (VO-raad) gaat over fasen van schoolontwikkeling.
 • Talent Stimuleren is het informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling van SLO.
 • Op Vernieuwenderwijs vind je artikelen, video’s en tips.
 • Op VO Content vind je open leermateriaal VO.
 • KlasCement is een educatieve portaalsite van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. Op de website worden lesmateriaal en leermiddelen gedeeld.
 • Stichting Leerplanontwikkeling (SLO) biedt vakportalen met actuele en relevante inhoudelijke informatie.

Vanuit het programma Ontwikkelkracht werken we samen met het NRO en EducationLab. Meer informatie over deze organisaties vind je via Ontwikkelkracht.

Onderzoek

 • Via NRO vind je wetenschappelijke kennis en tools: artikelen, thematische overzichten, praktische handreikingen en antwoorden op onderwijsvragen.
 • Onderwijskennis.nl (van het NRO) verbindt onderwijsonderzoek en de onderwijspraktijk. Hier vind je ook een leidraad werken aan onderwijsverbetering.
 • Bij de Kennisrotonde kun je zelf je onderzoeksvraag stellen en vind je antwoorden op eerder gestelde vragen.
 • Stichting Leerkracht heeft een Kennisbank met meer dan 40 artikelen met praktische tips, achtergronden en doorverwijzingen rondom verschillende onderwijsthema’s.
 • Het EducationLab Netherlands is een onderzoeksnetwerk dat werkt aan de verbetering van het onderwijs.
 • Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ECBO) doet wetenschappelijk verantwoord beleids- en praktijkgericht onderzoek in het beroepsonderwijs, deelt kennis uit onderzoek en maakt deze toepasbaar.
 • Voordeleraar is een database met wetenschappelijke artikelen over onderwijsonderzoek.
 • Wij-leren.nl biedt artikelen over onderwijsontwikkelingen en in te zetten middelen.
 • ResearchED organiseert online bijeenkomsten, zoals ‘ontmoet een onderzoeker 2020’.
 • Op Schoolleidersregister PO vind je publicaties over verschillende thema’s die voor schoolleiders interessant zijn.
 • In de Onderwijsdatabank vind je een relevant antwoord op (actuele) vraagstukken.
 • Didactief online biedt toegankelijk gemaakte actuele onderzoeksresultaten.
 • In de Kennisbank Driestar educatief vind je onderzoeksrapportages, lesvoorbeelden en handreikingen.
 • SEO doet Economisch Onderzoek naar onderwijs en publiceert dit op haar website.
 • School Education Gateway is een online platform – dat in 29 Europese talen bestaat – voor leraren, directieleden binnen het onderwijs, opleiders, onderzoekers, beleidsmakers en andere professionals die werkzaam zijn in het onderwijs, waaronder Voor- en Vroegschoolse Educatie (ECEC) en Beroepsonderwijs en -opleiding (VET).